Dokarmiać nie szkodzić
Polecamy bardzo ciekawy artykuł pana Adama Wajraka pod tytułem: "Dokarmiać nie szkodzić" zamieszczony w Gazecie Wyborczej z 14.12.2010 . Znajdziemy w nim wiele porad na temat dokarmiania ptaków, umieszczenia karmnika oraz jakie produkty są szkodliwe dla tych zwierząt .
Za zgodą autora link do artykułu zamieszczamy w "Czytaj więcej".
2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
3 grudnia 2010 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie – jednej z najwybitniejszych uczonych w historii nauki polskiej, pierwszej w historii kobiety dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dwóch różnych dziedzinach naukowych - fizyki oraz chemii. W roku 2011 przypada setna rocznica przyznania Marii Skłodowskiej-Curie drugiej Nagrody Nobla, doskonale wpisująca się w obchody Międzynarodowego Roku Chemii (The International Year of Chemistry) proklamowanego decyzją ONZ na wniosek IUPAC oraz UNESCO.
2011 Międzynarodowy Rok Chemii
Rezolucją 63. Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych rok 2011 proklamowany został Międzynarodowym Rokiem Chemii. Koordynatorami obchodów będą: UNESCO oraz Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC). Obchody służyć będą podkreśleniu znaczenia chemii jako nauki, a także jej roli w Dekadzie Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju, w tym głównie w ochronie zasobów naturalnych Ziemi. Chemia obecna jest w naszym życiu bezustannie, choćby dlatego, że przekształcenia cząsteczek materii to podstawowe procesy w produkcji żywności, lekarstw czy paliw. W roku 2011 przypada setna rocznica przyznania Nagrody Nobla Marii Curie-Skłodowskiej, a więc obchody Międzynarodowego Roku Chemii staną się także okazją do podkreślenia wkładu kobiet w naukę światową. Rok ten wyznacza także 100. rocznicę założenia Międzynarodowego Zrzeszenia Towarzystw Chemicznych, których bezpośrednim następcą stała się Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej.
Więcej w „Czytaj więcej”
Nie oszczędzajmy paląc śmieci w domowych piecach
Jedną z powszechnie stosowanych metod "oszczędności" jest spalanie śmieci w tym: kartonów, plastiku, folii czy impregnowanego drewna. Takie spalanie odbywa się w niskiej temperaturze (200-500 C) w związku z czym uwalniane są bardzo szkodliwe dla zdrowia substancje uszkadzające system oddechowy i nerwowy oraz będące przyczyną nowotworów. Kominy domowe są niskie co powoduje kondensację szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu nad miastem w postaci smogu i widocznej czarnej chmury.
Spalanie śmieci/odpadów jest dozwolone tylko w specjalnych spalarniach, inaczej
grozi za to grzywna w wysokości do 5000 złotych.
Więcej w "Czytaj więcej"
8 grudnia 2010 - konferencja
Braliśmy udział w konferencji "Zasady zrównoważonego rozwoju w świetle edukacji ekologicznej w szkołach" zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej: "Od Eko - Samorządu do Eko - Społeczeństwa", przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.
Więcej w "Czytaj więcej"
Wystawa "Kościól a ekologia" w kościele św.Krzyża w Zakopanem
Od 6 grudnia 2010 do Świąt Bożego Narodzenia w Kościele św. Krzyża prezentujemy małą wystawę "Kościół a ekologia".
Wystawa przedstawia wybór najbardziej znaczących dokumentów autorstwa hierarchów kościelnych, z Papieżem Janem Pawłem II na czele, poświęconych kwestiom ekologicznym oraz wskazujących na relacje między człowiekiem a przyrodą. Osobna część wystawy przestrzega przed groźnymi skutkami spalania śmieci w domowych piecach.
Wystawa ta po raz pierwszy została pokazana rodzicom uczniów Gimnazjum nr 2 we wtorek 16 listopada 2010 roku.
Więcej w "Czytaj więcej"
Wystawa "Dzieje krajobrazów roślinnych Polski".
2 grudnia 2010, uczniowie klas 1b i 1d odwiedzili Muzeum Paleobotaniczne Zakładu Paleobotaniki Instytutu Botaniki PAN w Krakowie, gdzie zapoznali się z wystawą: "Dzieje krajobrazów roślinnych Polski". Młodzież zobaczyła efektowne, "jak żywe" krajobrazy minionych epok i działające na wyobraźnię okazy roślin dawno wymarłych.
Wystawa ma wielki wymiar edukacyjno-wychowawczy wspierając naukę o środowisku oraz program edukacji regionalnej i jest efektem wieloletnich prac badawczych głównie naukowego środowiska paleobotaników z IB PAN. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Urszula Stachoń, Barbara Szarota i Marta Marduła.
Więcej o wystawie w "Czytaj więcej"
Europejska Agencja Środowiska - Stan środowiska w UE nie jest zadowalający
Stan środowiska naturalnego w krajach unijnych nie jest zadowalający. Według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)Unia musi postawić na rozwój zielonych technologii – czytamy w Rzeczpospolitej.
W raporcie EEA można zauważyć wzrost negatywnych tendencji, jakie panują Europie – z roku na rok produkujemy coraz więcej odpadów, coraz bardziej zanieczyszczamy glebę i przyczyniamy się do utraty różnorodności biologicznej.
Więcej w "Czytaj więcej"
Ekologiczny dekalog Św. Franciszka
29 listopada 1979 r. Papież Jan Paweł II wydał dokument (Breve apostolskie) zaczynający się od słów: „Inter Santos”, w którym ogłosił św. Franciszka patronem ekologów (ludzi zajmujących się ochroną środowiska naturalnego) „ponieważ pośród świętych i pośród wielkich ludzi, którzy z szacunkiem traktowali przyrodę, jako cudowny dar Boga ofiarowany rodzajowi ludzkiemu, bardzo słusznie wymienia się św. Franciszka z Asyżu”.

W r. 1980 Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił św. Franciszka patronem ekologii (ochrony przyrody) ze względu na to, że Święty bardzo kochał przyrodę.

Ekologiczny dekalog Św. Franciszka:

1. Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi.
2. Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią.
3. Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością.
4. Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona.
5. Używaj rzeczy z umiarem, gdyż rozrzutność nie ma przyszłości.
6. Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby życie napełniało się życiem.
7. Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć jakie są prawa istnienia.
8. Pamiętaj, że świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w sobie wyobrażenie Boga Najwyższego.
9. Kiedy ścinasz drzewo zostaw choć jeden pęd, aby jego życie nie zostało przerwane.
10. Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyż każda rzecz posiada swoją wartość.
Wystawa "Kościól a ekologia"
We wtorek 16 listopada 2010 r zaprosiliśmy rodziców na wystawę "Kościół a ekologia".
Wystawa przedstawia wybór najbardziej znaczących dokumentów autorstwa hierarchów kościelnych, z Papieżem Janem Pawłem II na czele, poświęconych kwestiom ekologicznym oraz wskazujących na relacje między człowiekiem a przyrodą.
Opiekę merytoryczną sprawowała pani Barbara Szarota - koordynator projektu ACT ECO i nauczyciel języka angielskiego, a oprawę plastyczną -pani Joanna Strączek - artysta plastyk.

Uczniowie biorący udział w przygotowaniu: Aneta Bukowska, Paulina Stoch, Karolina Topór, Stanisław Broński.
Ulotki opracowały: Monika Gmurczyk, , Edyta Pawlikowska, Sara Gładoch, Olga Boruchowicz , Justyna Szydłowska, Agnieszka Szymala.
W trakcie wystawy zwiedzających oprowadzali także: Bartek Gąsienica - Walczak, Andrzej Kozerski, Andrzej Malik.
Więcej o wystawie w "Czytaj więcej"
Zakaz palenia w miejscach publicznych
15 listopada 2010 weszła w życie ustawa o zakazie palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych, która jest nowelizacją ustawy 9 listopada 1995 r. „o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”.
Nie będzie można zapalić w kawiarniach, pubach, lokalach gastronomicznych i rozrywkowych, na wyższych uczelniach, środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w pomieszczeniach kultury i wypoczynku.
Kara za wypalonego papierosa w miejscu publicznym objętym zakazem wynosi 500 zł, a właściciel lokalu, który w widocznym miejscu nie zamieści informacji o zakazie – 2000 zł.

Welcome to OUR

PROJECT ACT ECO

We are a group of
Active Effective
Conscious Concerned
Thoughtful Organized

Students who want to do things for others
To take care for the planet
To think responsibly about the fate of next generations.

Get involved
Make a difference
Take action
Join us!

Ciekawostka
  • Drzewo w czasie swego 50-letniego życia produkuje tlen o wartości ponad 30 tys. dolarów.

Linki

Certyfikat uczestnictwa w WED2010


Kampania o zmianach klimatu Komisja Europejska


WED 2011


WED 2012

Wygenerowano w sekund: 0.00
2,987,374 unikalnych wizyt